Yetkilendirmeyi atlayarak SendPulse e-posta servisine olaylar nasıl gönderilir

Bazen, SendPulse e-posta servisindeki yetkilendirme aşamasını atlatarak bir dizi olayın başlatılması gerekebilir.

Yetkisiz bir olay gönderebilmek için kişinin e-posta adresini ve telefon numarasını (bu parametrelerden en az birini) bilmeniz gerekir
Ayrıca, 32 karakterden oluşan Event Hash değerine ihtiyacınız olacaktır ve burada bulabilirsiniz:

SendPulse hesabınıza giriş yapın, Otomasyonlar menüsünü açın

Olay Yöneticisi’ni açın.

Etkinleştirmeniz gereken olayın üzerine tıklatın.

Ham Gönderi sekmesindeki değeri kopyalayın — bu değer /kimlik/bloktan sonra görüntülenen son karakter bloğudur.

Bu değeri, kişinin e-posta adresi ve/veya telefon numarası ile birlikte gönderin.

PHP örneği

<?php


require_once 'Automation360.php';

//Last parameter from "POST URL"
// https://login.sendpulse.com/emailservice/events/
$eventHash = '1898de13a69245jfj592d802ca8dceab4d';

$email = 'email@domain.com';
$phone = '380931112233';

$variables = [
  'user_id' => 123123,
  'event_date' => date('Y-m-d'),
  'firstname' => 'Name',
  'lastname' => 'Family',
  'age' => 23
];

$automationClient = new Automation360($eventHash);


$result = $automationClient->sendEventToSendpulse($email, $phone, $variables);

if($result['data']['result']){
  echo 'Send request is completed';
}else {
  echo $result['data']['message'];
}

Python örneği


from Automation360 import Automation360


eventHash = '__EVENTHASH__'
variables = dict(
  user_id=1231231,
  firstName="Name",
  lastName="Family",
  age=23)
email = 'email@domain.com'
phone = '380931112233'

# if empty email or phone
# phone = None
# or
# email = None

automationClient = Automation360(eventHash)

result = automationClient.send_event_to_sendpulse(email, phone, variables)

print(result)
"Yetkilendirmeyi atlayarak SendPulse e-posta servisine olaylar nasıl gönderilir" hakkındaki bu makaleye oy ver

Kullanıcı Değerlendirmesi: 5 / 5 (6)

 • email

Blogumuzda popüler

Bugün SendPulse'ı ücretsiz deneyin